ای آنكه خاك را به نظر كيميا كنی         آيا بود كه گوشه ی چشمی به ما كني؟

/ 0 نظر / 5 بازدید