در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا
تا این جهان بر پا بود
این عشق ما بماند به جا

پی نوشت: خوشبختانه برای من یا عزیزانم اتفاقی نیفتاده. ابراز ارادت بود به دوستان جانی.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
سماع

بابا این باز رفت تو فاز فوق لیسانس که! اسم ویلاگت 1یغمبریه. یادت باشه نه خودت.

شیث

بیا و تحویل بگیر. واسه جنابعالی نوشته بودم! تاریخش رو ببین اون روزی بود که شما تشریف بردید!!!! سفر خوش عزیز دل برادر