من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست- که از آن دست که او می‌کشدم می‌رویم(حافظ)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید