منادا: خود خدا

دوستی داشتم که هر وقت شوک بزرگی بهش وارد می شد یا بی انصافی بزرگی می دید؛ می گفت : یا خود خدا!! (روی کلمه خود هم تاکید داشت)

به گمانم جا دارد این روزها از این عبارت زیاد استفاده کنیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید