تغییر

نمی فهمم چه شد که یکباره از دلم رفت! اولش غبار محبتش -که نشانه ی حضورش در گذشته بود - به جا بود اما بعد از اندکی آنهم رفت! چه شد واقعا؟ نمی دانم! اما تقریبا مطمئنم که اینبار او را تا بیرون دلم بدرقه کردم و وقتی به درون برگشتم  جای خالی اش را ندیدم! دوستی  ما افتان و خیزان ادامه خواهد داشت اما دیگر مهمان دلم نخواهد بود. تمام شد!

/ 0 نظر / 17 بازدید