هر آدمی برای خودش استانداردهایی داره. حالم گرفته میشه وقتی به این نتیجه می رسم که ای بابا این یکی هم آدمی نیست که بشه به عنوان یک دوست صمیمی روش حساب کرد. با این یکی هم همیشه باید یک فاصله ای رو رعایت کنم. این هم اونقدرها اخلاقی نیست، این هم اهل تیکه انداختنه، این هم ....

هیییی روزگار!

/ 0 نظر / 2 بازدید