این آمریکای لاتینیها اصولا خیلی گرم و مهربان و دوست داشتنی هستند. زندگی را هم از من یکی آسانتر می گیرند.

یک امانتی پیش یکی از این دوستان کلمبیایی داشتم. چند واحد آنطرفتر زندگی می کند. پیغام داده بود که هستی ساعت شش بیایم؟

ساعت هفت و پنج دقیقه آمد:) 

بنا بر تجربه گذشته، هم تیمیهای من وقتی خیلی رود سر قرار می آیند نیم ساعت دیرتر از ساعت اعلام شده است. اوایل می رفتم و حرص می خوردم، بعد که دقت کردم  و متوجه شدم من هم همیشه نیم ساعت دیرتر می رفتم.

خوشحالم که این تجربه آشنایی با این آدمها و فرهنگهایشان را داشته ام. حیف که دیگر کلاس و درس نداریم و ظرف یکی دو ماه خیلیها برای انجام پروژه به شهرها و یا کشورهای دیگر می روند و بعد از پایان این دوران خیلیها را به احتمال زیاد هیچ وقت نخواهیم دید.

/ 0 نظر / 3 بازدید