تاثیر گذاری

چند روز پیش که دیدمش گفت که این هفته چند روز صبح تا شب درس مدیریت داره اونم به انگلیسی. گفتم نگران نباش انگلیسیت خیلی خوبه برای سن و سالت و با توجه به اینکه فقط تو مدرسه خوندی. گفت نه به اندازه تو. گفتم اولا که من خیلی بزرگترم دوما خیلی هم کلاس رفته ام- البته واضح و مبرهن است که همه چیز نسبیه. گفتم من مطمئنم وقتی به سن من برسی از الان من خیلی بهتری. گفت فکر نکنم. گفت من فقط با تو تمرین می کنم و گرنه هیچ جای دیگه انگلیسی حرف نمی زنم. گفتم حالا میری سر کلاس و میبینی.

امروز توی قطار دیدمش. گفت که استادشون بعد کلاس -که حالت کارگاه داشته- ازش پرسیده که کجا و چطوری انگلیسی یاد گرفته چون نسبت به بقیه بهتر بوده. ایشون هم گفته که فقط تو مدرسه و استاد شگفت زده شده. به اینجا که رسید گفتم ببین من می گم خوبی اما قبول نمی کنی. بفرما! استاد هم تایید کرد.

گفت تو زبان منو خوب کردی. حرف زدن با تو خیلی برای من مفید بوده. منم گفتم خواهش و کنم :)))

/ 0 نظر / 3 بازدید