هی می گفت متی نصر الله؟ تلاش هم می کرد  اما ....

دلش جواب یزرقه من حیث لایحتسب می خواست  و نمی شد!

سر آخر جواب رسید!!!  همان من حیث لا یحتسب بود! 

و چه حس زیبایی داشت در اوج رنج و نا امیدی! 

واحفظنی بعینک التی لا تنام!

/ 2 نظر / 2 بازدید
alireza

کاش ترجمه عبارات عربی رو هم بگذارید! بیشتر فیض ببریم! مرسی!

م و

نوش جانش[عینک]