به گمانم سال تحویل شد و ما این لحظات پایان و آغاز سال را در تلاش بودیم تا با خانواده آنلاین سال را نو کنیم که نشد! 

سال نو مبارک. سال 91 سال خوبی بود که دو تا اتفاق خوب  مهم در آن برای من رخ داد اگر چه در آغاز سخت ترین  سال همه ی عمرم بود. 91 سالی بود که من خیلی چیزها یاد گرفتم و قویتر شدم. نود و دو را با امید شروع می کنم. امید به روزهای خوب برای سرزمین و مردممان و البته برای خودم و عزیزانم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
م و

یکیش احتمالا فارغ التحصیلی مجددت بوده، دومیش چی بوده؟ البته مهم نیست که ما بدونیم مهم اینه که شما باید شیرینی بدی! دو بار رسمی. سال نو هم مبارک راستی مهندس، اگه شما به جای آلمان رفته بودی یکی از کشورهای نیمکره جنوبی که بهار داره اما فصل بهارش یه موقع دیگه است بازم به وقت ایران تحویل سال رو محاسبه می کردی؟ یعنی مثلا ش4 و 31 دقیقه و فلان ثانیه ایران رو به وقت اونجا می گفتی لحظه تحویل سال؟ حالا اگه همه خانواده شما جمع بودین اونجا و فقط یکی تون ایران بود چی؟ لحظه تحویل سال... به هر حال مبارک باشه، برای همه اونایی که سالشون نو شده و برای همه اونایی که سال در سرزمین مادریشون نو شده و ....[گل]