تبعیض

یکی از مزایای کلاس زبان شرکت این است که ما خارجیها را با هم آشنا کرده. امروز برای اولین بار من اقدام به دعوت از سه نفر دیگر کردم برای ناهار گروهی. هر سه فوری پذیرفتند. سر آخر ولی یکی مجبور شد برود و نیامد. من، مکس (کره ای آمریکایی) و همکار هندی.

همکار هندی باز هم گفت که جویای کار است و در اولین فرصت از شرکت می رود. به مکس گفتم از وقتی که من می شناسمش دارد می رود. باور نکن! جدی گفت دنبال موقعیت خوبم. گفتیم تو هم آلمانی ات خوب است و هم سابقه کار خوب داری! گفت من پاسپورتم هندی است. گفتیم خب؟ گفت اینجا یک شرکت آلمانی است. ما هم گفتیم خب؟ گفت خب رزومه ی من را نمی فروشند چون هندی هستم. ما متعجب نگاهش کردیم. گفت باورتان نمی شود؟! صریح به من گفته اند چون برای خیلی کارفرماها مهندس هندی یعنی مهندس ارزان و اینجا یک شرکت آلمانی است و اگر به جای اسم من اسم یک آلمانی را بگذارند تاثیر بیشتری دارد و البته قیمت یک مهندس آلمانی از یک مهندس هندی بالاتر است. گفتیم نمی شود تو اینجا کار و زندگی می کنی. پس کیفیت کارت در حد آن مهندس آلمانی هست و تازه به همین دلیل قیمتت هم قیمت آن مهندس آلمانی است. گفت اما این که شنیدید واقعیت است. من در این شرکت آینده ی حرفه ای ندارم که پیشرفت کنم - هیچ وقت مدیر پروژه نمی شوم- باید بروم به جایی که بتوانم پیشرفت کنم. جایی که ملیتم را امتیاز منفی نبینند. متاسف شدیم.

/ 0 نظر / 16 بازدید