کار شاد

این روزها به گمانم شادترین روزهای کاری تمام این سالهای اشتغالند. تا باد چنین بادا! 

این روزها بعد چند سال باز جوانترین عضو تیمم. این هم خیلی خوب است. همه مان داریم تلاش می کنیم که بهترین کار را تحویل بدهیم؛ از جان و دل تلاش می کنیم. 

دلم می خواهد تا روز آخر این پروژه باشم و ببینم که پلنت شروع به کار می کند! دلم می خواهد برای اولین بار تا آخر یک پروژه یعنی این پروژه همراه باشم!

خدایا برای این روزهای دوست داشتنی کاری ازت متشکرم ( یاد تیتراژ کارتن دوست داشتنی خرگوش و خارپشت به خیر که خرگوش خدا را برای روز خوب جدید شکر می کرد)

/ 0 نظر / 17 بازدید