دوست

دوست واقعی من، کسی که واقعا دوست منه و برای این دوستی ارزش قائله هیچ وقت سوالی نپرسیده و امیدوارم نپرسه که من احساس کنم از آدمی که چنین سوالی می پرسه بدم میاد. که احساس کنم یه لحظاتی من براش یک ابزارم یایه منبع اطلاعاتی ای که البته جریان اطلاعات باید یک طرفه باشه تا ایشون راضی بشه.

چطور میشه به بعضیها فهموند که دوستی معامله نیست؟  تو دوستی زرنگ بازی نیست. دوستی حرمت داره. تا جایی که من دیده ام و تجربه کردم آدمها مادامی که هنوز با هم دوستند برای هم چرتکه نمی اندازند که کی بیشتر برای دیگری چی کار کرده؟ هر کسی دیگری رو دوست تر می دونه؛ همینه که رابطه جلو می ره، عمق پیدا می کنه، قشنگ می شه. بی خود که نگفته اند: یار یکدل کیمیاست!!!

دلم برای دوستای واقعیم تنگ شده. کجایید شماها؟!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید