اگر مصاحبه ای که در پیش دارم برای پایان نامه رو با موفقیت و رضایت خودم و استاد مورد نظر پشت سر بگذارم _ به امید خدا_رکورد جدیدی در زندگیم به ثبت می رسه. این رکورد مربوط به فاصله محل کار تا محل زندگیه که در صورت اشتغال بنده، در حد سوت بزنی صدات برسه خواهد بود!!!

همین چند دقیقه پیش آقای مصاحبه کننده یک ا.س. ا.م.ا.س دادند که ببخشید و اینا میشه به جای فردا بعد از ظهر، پس فردا صبح تشریف بیارید؟ من هم جواب دادم آره. چرا که نه؟!! بعد ایشون جواب دادند خیلی ممنونم!!!!!!!!!!!! عجب زمونه ای یه!!!!!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید