امسال هم نیامدی! آنقدر نیامدی که خدا آقا جان نازنین ما را برد پیش خودش. کاش قبل رفتنش آمده بودی!! امسال وجود نازنینش بین ما نیست تا برای سلامتی و طول عمرش چون فردا روزی بلند دعا کنیم اگر چه برای روح بزرگش دعا خواهیم کرد.

تولدت مبارک! امیدوارم امسال دیگر بیایی. زودتر بیا تا نویت سفر خیلی های دیگر که خیلی دوستت دارند نرسیده. زودتر بیا. منتظریم! 

مواظب خودت باش! باز هم تولدت مبارک و به امید دیدار!

/ 2 نظر / 3 بازدید
م و

شیث جان آزار داری؟ درست است که آن آقای بسیار عزیز چشمش مثل مال من آستیگمات نیست اما ایشان کلا به خواندن نیاز ندارد برای دانستن! آن که می خواند ماییم که چشممان میکروسکوپ سرخود نیست و اگر هم سالم بود لابد به لطف شما به زودی یک بلایی سرش می آمد!

م و

میکروسکوپ را باید روی این نوشته گذاشت که دیده شود با کمی اغراق؛)