اردو

پارسال اوايل شهريور ماه با جماعتي از بچه هاي فارغ التحصيل مدرسه راهي اردوي تفريحي شدم. به كجا؟ شيراز. از دوستان هم با هر كس تماس گرفتم كه همسفرم شه همه گفتند نمي‌تونند بيان و اونها هم كه درصدي مي‌تونستند نخواستند. به من هم گفتند نرو چون اونهايي كه ميان با ماها خيلي فرق دارند، ولي من رفتم. مسوولين اردو خيلي زحمت كشيدند. اردوي بدي نبود ولي تجربه بسيار متفاوتي بود. تفاوت بچه هايي كه ديدم با همكلاسيهاي دوران مدرسه و دانشگاه ما يك چيزي در حدود فاصله زمين تا آسمان بود. عجيب ترين مطلب براي من، ميزان انرژي ذخيره شده جماعتي بود كه از لحظه حركت اتوبوس از مبدا تا رسيدن به مقصد و برعكس مدام مشغول حركات موزون بودند. اولين باري بود كه در سفر براي نماز توقف نداشتيم!!! نماز مغرب و عشا به گمانم حدود 3 صبح خوانده شد(توسط اقليت نماز خوان) البته آن توقف هم به خاطر نماز نبود براي شام جماعت توقفي داشتيم و نمازخوانها نمازي هم خواندند. صبح روز بعد، به علت درخواست اكثريت براي توقف(البته استفاده از امكانات مسجد) در كنار مسجدي توقف كرديم و نماز صبح هم اينطوري بود. در بازگشت، وقتي به شهر خودمون نزديك شديم يكي از بچه ها يك ليست آورد و گفت id‌ هاتون رو بنويسيد. نوشتيم. يكي دو ساعت بعد از رسيدن، يك نفر تمام  id‌ها رو وارد messenger كرده بود و براي همه ليست mail فرستاده بود! و گفته بود كه ساعت فلانonline باشيد براي چت گروهي. من كه چند روز بعد اين ها رو ديدم. يك off هم داشتم كه همون شب رسيدن گذاشته شده بود كه چرا در برنامه چت مشاركت نكردم؟!! از تبعات اين اردو جز دوستيهاي شكل گرفته جديد(از اين نوع و اون نوع)، رواج فرهنگ وبلاگ نويسي بود. ظاهرا از جماعت همسفران چند نفري وبلاگ داشتند و در اردو ديگران رو تشويق به اين كار كرده بودند. بعد از اردوn  تا وبلاگ راه افتاد. همه هم آدرس بلاگهاشون روsend to all  مي كردند. حالا من كلي وبلاگ مي شناسم كه از پارسال تا امروز اكثريت نويسنده هاشون رو نديدم ولي خيلي چيزا راجع بهشون مي‌دونم و برام خيلي جالبه. مخصوصا اينكه اكثريت قاطع اين وبلاگ نويسها از ما كوچكترند و مي‌شه از نوشته هاشون به تفاوتهاي بين دانشچوهاي امروز و دغدغه هاشون و نسل ديروز(يعني خودمون)پي برد. شايد اردوي بعدي رو برم اگر وجود داشته باشه، البته قول پارسال مسوول اردو براي تكرار نشدن بعضي اتفاقات هم بي‌تاثير نيست!

/ 2 نظر / 3 بازدید
قاصدک

شيث عزيزم می بينم که تو هم مثل من خاطره نويس شدی.

ايکس

شما مثل پارسال برو، ما هم مثل پارسال نميايم. خوش بگذره. توصيه پيرانه ام اينه که زياد روی اصلاحات موعود حساب نکن. احتمالا زياد محسوس نيست!