بهار

طلسم که شکست تکرار آسانتر می شود.

امروز یک گلدان پر گل، نرگس خریدم. دوست داشتم از دو نوع گل دیگر هم بخرم اما خیلی بد بار تر می شد. 

بهار نزدیک است. سنبل کند رشد می کند. امیدوارم خودش را به سفره ی هفت سین برساند!

/ 0 نظر / 14 بازدید