عيار

استاد عزيز ما امر فرمودند معني كلمه Hierophant را در ديكشنري هامان ببينيم. ديديم و نبود! پس در پاسخ تعجب ما فرمودند «اگر اين كلمه در ديكشنري اي وجود داشت عيارش بالاست ». Hierophant به معني مفسر علوم ديني است. Babylon و Webster اين لغت را دارند؛ اما بسياري از ديكشنري ها از جمله Oxford Advanced Learners  ندارندش!

/ 2 نظر / 2 بازدید

جناب انگليسی دان: آکسفوردی که اشاره کرده ای برای زبان آموزان است و نه محققان!

شيث

من يادم نمياد گفته باشم انگليسی دانم. اگر بودم که لازم نبود کلاس برم! قاعدتا آدما کلاس ميرن که چيز ياد بگيرن نه؟ پس کلاس زبان مال زبان آموزه و وقتی من کلاس میرم یعنی زبان آموزم دیگه. ضمنا اين محقق از کجا اومد ؟در هر حال ممنون و موفق باشيد جناب ناشناش. بابا لااقل يه اسم مستعار واسه خودتون بنويسيد