مهربانی

آخرین روز قبل از کریسمس، خانم صاحبخانه رفته بود برای چند روز تعطیلی از سوپر خرید کند و صحنه ای دیده بود که خیلی برایش جالب بود و برای همین برای من هم تعریف کرد

یک خانم خیلییی مسن در حال حساب کردن خریدهایش متوجه می شود که برای تمام چیزهایی که برداشته پول به همراه ندارد پس به صندوقدار می گوید که بسته شکلاتی که برداشته بوده و چندان هم گرانقیمت نبوده را بر نمی دارد. در این اثنا خانم جوانی که پشت سر خانم مسن توی صف بوده رو به صندوقدار می گوید که شکلات را روی خرید او حساب کند و بعد هم آنرا به پیرزن هدیه می کند. خانم صاحبخانه خیلی کیف کرده بود از تماشای این صحنه! یاد ویدئویی افتادم که این اواخر دست به دست می چرخید و در مورد کمک کردن به دیگران بود، همانکه هر کس که ناظر کمک دیگری بود در صحنه ی بعد خودش کمک می کرد. 

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاطمه

چه خوب... میدونی من اعتقاد دارم یه قسمتهای خوبی تو وجود هر انسانی هست که هر آدمی و در هر جایی فرصت نشون دادنش رو شاید بدست نیاره مثل شکفتن یه گل مثل طلوع خورشید مثل هر تولدی آدم وقتی شاهدش باشه خیلی خیلی لذت بخشه درک میکنم لذت خانم صاحبخانه رو...