کلی حرف گفتی بود که نگفته بودم و نمی گویم!
امروز بعد از کلی ایمیل بازی خبر رسید که هنوز در آمریکا دو تا گزینه در حال بررسی داریم!! یکی یک دانشگاه معروف و یکی یک دانشگاه غیر معروف. لوک عزیز هم تاکید بسیار کرد که برای ترم بعد اقدام کن که «د بست چنس فور یو » است!!!
باز هم صبر می کنیم! یا رب از ابر هدایت برسان بارانی

/ 1 نظر / 3 بازدید
مرتضی

سلام ...خوب مینویسی .وقت کردی یه سرم به من بزن...