امروز عصر در میدون ولی عصر که مدتیه مثل همیشه یا بهتره بگم قدیمترهاش نیست چند تا پسر جوون و تعداد کمتری آقای مسن که بازنشسته به نظر می رسیدند به عابرین کاغذعای تبلیغاتی می دادند. متاسفانه بیشتر عابرین کاغذها رو نمی گرفتند. من ولی بنا بر استدلال دوست عزیز که کمک کنیم زودتر کارشون رو انجام بدن و برند خونه شون دستم رو دراز کردم که کاغذ رو بگیرم. پسرک کاغذ رو به دستم داد و تشکر کرد. عجیب بود!

/ 1 نظر / 3 بازدید
ایکس

آفرین[دست]