عامل موثر در بازده آموزشی

براي اولين بار در عمرمان رفته بوديم كلاس خصوصي زبان(پارسال پيارسال). استاد معظم در بدو ورود بعد از حال و احوال خواستند هر كدام از ما چهار نفر ضمن معرفي خود وضعيت تاهلش را هم بگويد. كلي متعجب شديم اما به روي مبارك نياورديم. دو نفر مجرد و دو نفر متاهل بودند. استاد عزيز از متاهلها پرسيدند كه آيا زندگي مستقلشان را شروع كرده اند يا نه؟ ما هم متعجب مانده بوديم و در دل استاد را به خاطر كنجكاوي بي دليل محكوم مي كرديم. بعد از اين حرفها فرمودند متاهل و مجرد هر دو خيلي خوبند! ما هم اين شكلي13.gif. بعد توضيح دادند كساني كه نامزد دارند مايه دردسرند! مجردها و متاهلها ثبات دارند و بازده شان بالاتر است اما كار كردن با نيمه متاهل ها سخت است چرا كه اصولا حواسشان جمع درس و كلاس نيست. البته منظور ايشان مسايل مادي و حساب و كتابهاي مربوط به زندگي آينده بود(اينطور گفتند). گفتند که اصولا این سوال را می‌پرسند و هشدارهای لازم را به نیمه متاهلهای حاضر می‌دهند!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید