هم خونه ای

بقیه -بعضی از بقیه- هم خونه ایها که یونس رو دیده بودند و می دونند یا حدس می زنند که از حال هم خبر می گیریم؛ هر از گاهی حالشو می پرسند و یه وقتهایی هم سوالاتی در مورد جنبش مردم تونس. یکیشون هم کلا به خاورمیانه علاقه داره. دیشب  گفت امروز کلی سرچ کردم و هیچ خبری از ایران نبود به آلمانی. انتظار داشته که خبر باشه. گفت از مصر و تونس هر روز کلی خبر بود!!!  پرسید  شما چه جور خبر می گیرید؟!! 

/ 0 نظر / 3 بازدید