به خاطر گذشته خوب

کیف خریدم. لازم داشتم اما نه خیلی فوری. دلیل تقویت کننده دومی ای هم وجود داشت. قبلترها کیفی داشتم شبیه این با جنسی مشابه. خاطرات اون کیف و البته کارکرد خویش باعث شدند که این یکی رو بخرم. امروز عصر کلی یاد خاطرات گذشته کردم که در کمال تعجب کیف قدیمی هم توشون بود!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید