روز متفاوت

امروز سوپروایزرم که سعی می کند به خاطر سابقه کار گذشته من و شاید سن و سالم هوای مرا  داشته باشد یک نکته ریزی را که روز اول ورودم حرفش را زده بودم مورد توجه قرار داد. خوشمان آمد!

امروز عصر اولین مصاحبه کاری من برای کار جدی انجام شد، کلا هشت دقیقه. البته نکته خاصی نداشت از یک شرکت کاریابی(؟) تماس گرفته بودند و سوالهایی که پرسیدند مطالبی بود که در رزومه هم ذکر کرده بودم. تنها مطلب اضافه ترجیح فیلد کاری و محل کار و نوع کار ( اداری/ کارخانه ای) بود. قبلتر فکر می کردم کاریابی ها جالب نیستند اما حالا کمی دارم تجدید نظر می کنم. تا خیر در چه باشد!!

/ 0 نظر / 3 بازدید