هماهنگی

 

دوست بسيار عزيزي كه امسال رمضان در يكي از کشورهای همسايه عرب، يعني امارات به سر می برد؛ مطلب جالبي گفت. گمان من اين بود كه ايشان به دليل حضور در آن كشور،  يك روز  زودتر از ما روزه ي واجب گرفته اند. خودش هم همينطور فكر مي كرده ،  تا اينكه متوجه شده در كشور كوچكي مثل امارات، شيعيان روز اول ماه رمضان را بر مبناي اعلام ايران و اهل سنت هماهنگ با عربستان روزه مي گيرند. عيد فطر هم همين روال را دارد.  شيعيان با ايرانيها و سنيها با عربستانيها روزه نمي گيرند!

/ 3 نظر / 2 بازدید
X

سلام.کنجکاوم کردی! توی ايران چطوره؟ سنی های ما چکار می کنند؟

شيث

می پرسم ولی گمان می کنم که مثل شيعه ها هستند. اتفاقا در مناطث سنی نشين ايران آشنايی داريم که حتما می داند.

ق

اين قضيه ي ميل و اين ها چيه؟