من هنوز هم خواب خواب عزیز سفر کرده را می بینم و توی خواب اولم از خواب دوم بیدار می شوم و خوابم را برای سایرین تعریف می کنم.

دیشب خواب دیدم که آمدند به ما سر بزنند و ما همه می دانستیم که باید زود بروند. می دانستیم که دیگر در حصار تن نیستند اما با هم گفتیم و خندیدیم. دیشب در خواب دومی نمی دانستم که خواب می بینم اما بعضی وقتها در خواب دوم آگاهم که این خواب است!

نمی فهمم که چرا خوابهایم این لایه اضافه را دارند. کسی می داند؟

/ 0 نظر / 2 بازدید