دیشب برای اولین بار کمی از برنامه‌ی مجری شریفی را دیدم. بیت خوبی خواند:

ساقیا آمدن عید مبارک بادت   آن مواعید که کردی مرواد از یادت ( شاعر؟ حافظ دیگه!)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید