نتیجه گیری

خسته و کوفته از لودویگزهافن برگشته ام.

جمع بندی من از این همه مصاحبه های کاری عمرم در داخل و خارج از کشور این است که معلومات دانشگاهی چیزی است که در مصاحبه مورد سوال قرار می گیرد!! حتی بعد از سالها کسب تجربه ی حرفه ای!! البته در رشته ی ما. من در تمام مصاحبه های موفق و یا درست حسابی عمرم به سوالاتی پاسخ داده ام که جوابشان را از دانشگاه یا پایان نامه هایم می دانستم. تنها در تمام این مصاحبه ها، امروز یک سوال از تجارب کاری پرسیده شد یک سوال خیلی خیلی کوچولو!!! به عبارت دیگر تمام دعوت به همکاریهایی که دریافت کرده ام بر اساس ارزیابی مثبت مصاحبه کننده از معلومات پایه یا دانشگاهی من بوده!! البته یک مصاحبه هم در ایران داشتم که فقط جهت آشنایی رفتم و مصاحبه کننده تقریبا هیچ سوال فنی ای نپرسید به جهت اعتماد به تجارب قبلی جذب نیرو از شرکت نون و البته که استخدام هم شدم و خیلی تجربه ی حرفه ای خوبی بود کار در آن شرکت. خلاصه اینکه این نتیجه گیری را امروز انجام دادم که گفتم به اطلاع دیگران هم برسانم. 

/ 0 نظر / 2 بازدید