توی این مدتی که اینجا بوده ام دیده ام که آدمهای دور و برم بزرگ شده اند. بعضی خیلی کمتر و بعضی خیلی خیلی بیشتر. یادم هست چند وقت پیش به یکی از همین بعضیها که سرعت تغییر محسوسش برای من، شگفت زده ام کرده بود این موضوع را گفتم. پرسیدم به نظر تو، من هم تغییر کرده ام؟ گفت نمی دانم. بعد که دید انگار این جواب برای من خوشایند نبوده گفت قطعا خیلی تغییر کرده ای. تنها در یک کشور خارجی زندگی کرده ای و از پس زندگی برآمده ای. گفتم این نتیجه منطقی توست نه نتیجه آنچه دیده ای یا حس کرده ای لبخند زد و گفت بلی متاسفم. مشکلی نبود فقط دوست داشتم یکی هم این تغییر را در من دیده و حس کرده باشد. یکی که بتواند مواردی را برایم مثال بزند. خب شاید هم با توجه به شرایط سنی من و آنها چندان تغییری نکرده ام!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
م و

از اون طفلی که یک شبه ره صد ساله میره اگه بگذریم، از اونهایی که دو ماهه به فناء فی الله می رسیدن و .... . حالت عمومی اش رو سعی می کنم در نظر بگیرم. با مثال شروع کنم: سنگ نسبتا بزرگی که توی دریاچه انداخته میشه یه موجی ایجاد می کنه و حبه قندی که توی استکان چای انداخته میشه هم یه موجی ایجاد می کنه. تغییری اولی بیشتره اما اثرش روی دریاچه به چشم نمیاد. اگه تغییراتت زیاد به چشم دیگران نیاد شاید یه علتش این باشه که این تغییرات جزء کوچکی از کل تو رو تشکیل میدن، ممکنه حتی بیشتر از دیگران تغییر کرده باشی اما محسوس نباشه و این می تونه یه نشونه خوب باشه