همکار عزیز ما!!

 

نتونستم ننویسم از همکار عزیز ما!

همکار عزیز ما در راستای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا، جعبه خالی شده دستمال کاغذیشون رو به دست گرفتند و از انتهای سالن به محل سطلها و سبدهای زباله اومدند. کمی مکث کردند و بعد جعبه رو داخل سطل لیوانهای یکبار مصرف انداختند و رفتند!!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید

اینجانب، دوست عزیز شما اشتباهات دردسرساز و مضحکتری می‌کنم که می‌خواستم در همین جا به آنها اعتراف کنم اما پشیمان شدم. به هر حال به عنوان یک همدرد به آن بنده خدا فکر کردم و اصلا هم خنده‌ام نگرفت