خاطره

تو اون روزایی که هنوز به عنوان یک مهندس به جامعه خدمت می کردم؛ اختلافی بین من و مهندس ارشد پروژه پیش اومد. بنا بر تجربه های گذشته، اکثریت آدمها در این گونه موارد همه چیز رو با هم فاتی پاتی می کنند؛ ایشون هم مشمول این قانون یود. ایشون روی مدرکی که کلی محاسبه داشت و من به خوبی تهیه کرده بودم، کلی کامنت چرت و چرت دادند. یکی از ترینها هم این بود که نقطه - در نقش ممیز اعداد- خوانا نیست!!! ( توی فایل متنی). من هم برای رفع مشکل ایشون، فونت تمام ممیزها- نقطه ها- رو دو تا بالاتر از فونت سایر اجزا قرار دادم و همه ی نقطه ها رو هم بولت کردم!!!!  مدرک با این تغییر ایشو و برای کارفرما ارسال شد!

/ 0 نظر / 2 بازدید