دلخوری الکی

این پست را حذف کردم چون بودنش هم حس و حالم را بهتر نکرد. احتمالا نبودنش بهتر است.

/ 4 نظر / 2 بازدید

من کلا به تو مشکوکم اب شيث اين طوری هم که می‌نويسی شکم بيشتر می‌شود

اين «اب» نبود «ای» بود معلومه ديگه نه؟

X

ببين هی انگار داری يه چيزايی رو مخفی می‌‌کنی! هميشه خوب باشی شيث جونم. يه تقاضای استخدام به سيما بده بگو استعداد سانسور هم داری