روحیه

حرف از رقص شد. خانم همکار هم آفیسی که نزدیک شصت سالشه گفت که یک روز در هفته میره کلاس تپ دنس. خیلی هم بهش خوش می گذره. یعنی من متحیر روحیه ی این آدمام. کاش مامان و مامان بزرگهای ما هم بیشتر به خودشون خوش می گذروندند. کاش مشکلات تو جامعه ی ما و دغدغه های آدمها کمتر بود. 

/ 0 نظر / 17 بازدید