حضرت حافظ فرموده اند:

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

/ 1 نظر / 3 بازدید
ایکس

چرا اینقدر تغییر قالب میدی؟ نمی دونی ما تو هر قالبی شناسایی می کنیمت[عینک]