از کدام راه؟

تجربه شخصی من همیشه تا حالا نشان داده که رزو.مه اصولا در غربالهای اولیه مثل منابع انسانی گیر می کند و اگر دست بر قضا موفق شوید رزو.مه تان را از طریق یک نفر فنی به تصمیم گیر برسانید فرآیند خیلی خیلی سریعتر و شانس موفقیت خیلی بالاتر از روش دیگر خواهد بود. امیدوارم در آینده نزدیک همین نظرم تایید شود;) همچنان دعایمان بفرمایید. با تشکر زیاد!

/ 0 نظر / 3 بازدید