ای عزیز:

از بی انصاف توقع بی انصافی کم نداشته باش که اگر چنین بود منصف می‌شد حداقل مقادیری. بی انصاف به احتمال قریب به یقین در این صفت تمام است. بی انصافی از آن صفاتی است که من حد وسط برایش ندیده ام و انتظار هم ندارم ببینم.

این بود تجربه من از این سالهای عمر در این زمینه

/ 1 نظر / 3 بازدید
ایکس

حالا درسته که مخاطب خاص داشت نوشته ات اما من نظر میدم که بی انصاف داریم و خیلی بی انصاف هم داریم و خیلی خیلی بی انصاف هم داریم و اینا با هم تفاوت دارن