هنوز سر حق کپی رايت اين چيزی که ميخوام بگم با گوينده اش به توافق نرسيديم ولی چون از خودمونه می گم فوقش بعد اگه از معامله منصرف شد پاک می کنم.

يه بنده خدايی يه مجتمع مسکونی هشت واحدی ساخته. خيلی وقته برای فروش گذاشته ولی کسی نمی خره. هيچ واحدی فروش نرفته. اگه گفتيد چرا؟ به عقل من که نرسيد. چون آشپزخونه راه آب نداره!!

جدی اينطوره ها!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
the present

يا شيث! ساختمان های اکباتان هم اين طوری اند!