چند وقت پیش یک بلوز خریدم به قیمت ده یورو. چند روز پیش مارکش رو کندم که بپوشم. همینجوری کنجکاو شدم که ببینم زیر قیمت تحفیف خورده که روی مارک چسبونده بودند چه عددی بوده. برچسب می گفت قیمتش اول بیست بوده بعد شده پانزده و البته من ده خریده بودمش. زیر برچسب عدد پانزده دیده می شد!!!! 

پس اینجا هم بعضیا از این کارا می کنند. برای اینکه حواستون جمع باشه اینو نوشتم. این بلوز من 'من گو' ئه.

/ 0 نظر / 3 بازدید