دیدم به خواب دوش که ماهی بر آمدی- کز عکس روی او شب هجران سر آمدی

تعبیر چیست؟ یار سفر کرده می رسد- ای کاش هر چه زودتر از در در آمدی

حافظ جان

/ 0 نظر / 3 بازدید