همکار عزیز ما

«همکار عزیز ما» در یک اقدام خود جوش تصمیم گرفتند برای اثبات مظلومیتشون! در خصوص دمای محیط رای گیری کنند!

۱- «همکار عزیز ما» خطاب به همکار شماره یک:‌مهندس! شما تا حالا در مورد دما صحبتی نکرده‌ای. سردت میشه معمولا یا گرمت؟

همکار شماره یک: بله! من تا حالا صحبتی نکرده ام ولی حالا که  یرسیدید سردم میشه. «همکار عزیز ما» :‌خیلی خب! پس آقای فلانی ممتنع هستند چون تا حالا اعتراضی نکرده‌اند.

۲- «همکار عزیز ما» در خصوص پاچه‌خار اعظمشون که اون لحظه در جمع حضور نداشتند هم فرمودند ایشون رو هم که می‌دونم گرمش میشه همیشه. دیگری گفت: ولی چون میزش کنار منه همیشه ما با هم سردمون میشه. «همکار عزیز ما» :‌اون با من! اگه من بهش بگم، سردش نمیشه!! رو حرف من که فلانی حرف نمیزنه!! در همین حین پارچه خار اعظم وارد شد. دوستان دیگر پیش دستی کردند و پرسیدند: فلانی! شما سردت میشه یا گرمت؟  «همکار عزیز ما» هم جمله‌اش رو تکرار کرد. پاچه خار اعظم که تو رو در بایستی گیر کرده بود گفت بستگی به دما داره! اما نشون به اون نشون که از اون روز به بعد تا حالا پاچه خار اعظم ذکر شده سردش نشده!!!!!! 

/ 0 نظر / 2 بازدید