آدم خوب

آدم خوب هنوز هم هست و همین موضوع کلی مایه قوت قلبه. تازگیها با آدم خوبی آشنا شده‌ام که با وجودی که شناخت چندانی از من نداره- در حد یک مکالمه تلفنی و چند تا ایمیل با من تعامل داشته - کمکهای خیلی زیادی کرده، بهم قوت قلب داده و تشویقم کرده وقتی که نا امید شده بودم.

آدم خوب عزیز! امیدوارم همیشه خوب باشی و در همه امور موفق. ازت متشکرم خیلی خیلی زیاد! خوبیهات رو فراموش نمی‌کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید