رفع کدورت

در جریان یک چت تایپی جهت بهبود سطح دانش زبان آلمانی من، سوالی پرسیدم که گویا باعث سو برداشت دوستم شد. قصد آن نبود فقط سوال بود اما از انجا که ایشان در جستجوی مضامین مستتر در عبارات من بودند تا دوست خوبی باشند این اتفاق نا خوشایند افتاد. اینرا از رفتارش حس کردم و کمی دلخور شدم. بعضی چیزها هست که بدون دیدار حل و فصل نمی شوند- اینرا از زندگی یاد گرفته ام- پس قرار ملاقات بعدی را به دعوت برای شام تبدیل کردم که مورد استقبال او هم قرار گرفت. وقتی آمد یک جعبه شکلات هدیه آورده بود. خیلی سعی کرد مهمان خوبی باشد. حین صحبتها به دلخوری و سو تفاهم و اینها اشارتی کردم. سرش را به زیر انداخت و عذر خواست. در همین حد و تمام شد! من هم لزومی ندیدم گفتگو را ادامه بدهم!! دوباره شدیم دوستهای سابق. البته از نظر من چیزی در دوستی ما تغییر نکرده بود اما می خواستم به او هم این اطمینان را بدهم که خوشبختانه به هدفم رسیدم. این اولین بار بود که در این نوع دوستی و این نوع دلخوری، بعد از بروز چنین مشکلی تلاش کردم با تغییر رویه سو تفاهم یا سو تعبیر را رفع کنم خوشبختانه طرف مقابل هم متوجه شد و به  نوبه خودش  سعی کرد. به همین سادگی! به خودم و دوست جوانم در این مورد امتیاز بالایی می دهم. 

/ 0 نظر / 2 بازدید