حس جدید

در این سفر، دیدار دیگران حسی بسیار متفاوت دارد. هر آدمی که می بینم با اینکه ممکن است در لحظه ملاقات از دیدارش شاد شده باشم ولو برای لحظاتی، بعد از مدتی در حد چند ساعت حس بسیار متفاوتی دارد. دوست دارم دیدار زودتر تمام شود، مهمان برود یا ما از مهمانی به خانه برگردیم. دلم دیدارهای کوتاه می خواهد که به آدمها فرصت ورود به جزییات را ندهد که فقط هم را ببینیم ولی زیاد حرف نزنیم. حس جدیدی است! برای خودم خیلی عجیب است. شاید چون اینبار قبل از سفر، فقط دلتنگ چهار عزیز نازنینم بودم و به شوق دیدار آنها آمدم. نمی دانم! هیچ وقت اینطور نبوده ام!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید