مریض شده ام. بعد از عمری، سر پیری آبله گرفته ام. وقتی حضرت حافظ فرمودند «عتاب یار پریچهره» را بکشم؛ فکرش را هم نمی کردم جدی جدی چنین عتابی داشته باشد. خلاصه ما تا آخر هفته باید در فاز عتاب کشیدن بمانیم. البته گمان نمی کنم از این عرفانها داشته باشم که عاشقانه تحمل کنم اگرچه دوست دارم اینطور باشد. اما با توجه به آلودگی هوا و نبودن حوصله تحمل همکاران محترم، از کشیدن این عتاب در این مقطع زمانی خوشحالم. امیدوارم مصرع دوم هم به همین زودی مصداق پیدا کند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
X

سلام به شيث خال خالی! شايد از اثرات پر نقطه بودن اسمت باشه(بنا به خرافات جدید) حالا صبوری کن عزيز. اين مرغها آنفولانزايشان آدم را می کشد ولی آبله شان نه! آبله مرغونه ديگه، نه؟ تا می توانی مرغ و خروس بخور که تلافی بشه./ امیدوارم زود خوب بشي