برای خودم خیلی متاسفم که پولم رو به شرکتی دادم که کارکنانش فاقد حداقل شعور و درک ضرورت احترام به مشتری هستند. برای کل اون مجموعه و رییس جوانش هم خیلی خیلی متاسفم. متاسفم که اینجا با این ویژگیها ایرانه!!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید