بعضیها

کسی که به من یا دیگری به چشم ابزار برای رسیدن به اهدافش نگاه می کند از نظر من موجود حقیری است. این موجود خودش را آنقدر قوی نمی بیند که  به تنهایی برای رسیدن به خواسته اش تلاش کند بلکه دنبال یک راه آسان و کم ریسک است. جالب اینجاست که این موجودات اصولا متوجه نیستند که طرف مقابلی که قرار است فریب بخورد یا لطف کند و باعث رسیدنشان به اهداف و آرزوهایشان شود هم، آدم باهوشی است. حتی اگر باهوشی هم کفایت نکند احساس آدمیزاد اصولا در اینگونه مواقع، هشدار بی ربط نمی دهد. متاسفانه بعضی از این دسته ی موجودات زنده، ولی شمای نوعی را بسیار پرت از مرحله فرض می کنند یا شاید هم به تواناییهای خودشان در جلب توجه یا رضایت شما برای ارائه خدمات در راستای اهدافشان زیادی مطمئند. در هر حال، موجودات رقت انگیزی هستند. صد البته که این نظر من است و من حق دارم نظر خودم را داشته باشم.نیشخند

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
م و

از وجود آدمهایی که احمق فرض می کنندت به عنوان وسیله ی کم هزینه ای برای سرگمی و شاد شدن استفاده کن:) برای این که کارایی شان را از دست ندهند باید گاهی تظاهر کنی گول خورده ای[نیشخند]