دلم برای خودم برادرم همسایه ام هم شهریم هم وطنم  و تو می‌سوزد. بعد از این همه سال تو را هم از ملت گرفتند. آنقدر که بنا به  سلیقه  کج خودشان از تو تصویر ساختند. ظواهر می‌گویند هنوز یادت زنده است اما ...

/ 0 نظر / 3 بازدید