دوستان خوب

بعضی دوستها هستند که از فامیل در واقع خیلی از اعضای فامیل دوست ترند. تعدادشان ولی خیلی خیلی کم است. خیلی آدمها آنقدر خوش شانس یا خوشبخت نیستند که حتی یکی از این دوستها داشته باشند من اما یکی از خوشبختها هستم که چند تا از این دوستان دارم. همین چند روز پیش دو تا از این دوستانم به قصد سرزمینی دیگر راهی سفر شدند. هم از دوری شان غمگینم و هم برای راهی که در پیش گرفته اند و به احتمال خیلی زیاد در آن موفق تر خواهند بود خوشحال. خوشحالم که این فرصت دست داد که با هم دوست باشیم و در حق هم دوستی کنیم اگر چه این دوران کوتاه بود. یادم هست بعد از اولین یا دومین باری که دوستانم را دیدم به عزیزترین گفتم من فکر می کنم می توانم روی این آدمها و دوستی عمیقشان حساب کنم و همینطور هم شد. امید به دیدار مجدد حس خوبی است که زنده نگه می داریمش همراه با دوستی هایمان.

/ 1 نظر / 2 بازدید
فاطمه

چه قدر غم‌های تو روشن اند... کم اند آدم‌هایی که با غم‌ها نمی‌شکنند... تو انگار با غم‌هات بازی می‌کنی... من واقعا بهت افتخار می‌کنم... تو رو از اون آدم‌هایی می‌بینم که خودشون رو دوست دارند و به واسطه‌ی این صداقت همه از مهرشون بهره‌مند می‌شن... [لبخند] چه خوب که دنیا آدم‌هایی مثل تو داره... منم یکی از این دوستای خوب دارم... همیشه فکر می‌کردم اگه بخوام یه روزی از دست بدم این دوستی رو باید چه کنم... راه‌حل تو خیلی خوبه... "خوشحالم که این فرصت دست داد که با هم دوست باشیم"