با توجه به اينکه چند وقتی است مطلب شاد ننوشته ام. تصميم گرفتم به جای ادامه  خاطره جشن فارغ التحصيلی از متنی که مدتها پيش در سايت شريفيها* خوانده بودم استفاده كنم. اگر برای بعضی تكراری است تقصير من نيست. در عوض برای بعضی هم جديد است. البته مقادير ناچيزی تغييرات هم داده ام.

لابد برای شما هم پيش آمده که به دوستی زنگ بزنيد و از آن طرف سيم، پيامگير يا پاسخگوی اتوماتيک برايتان يک قطعه موسيقی بنوازد يا شعری زمزمه کند. يک آدم خوش ذوقياز دوست شاعرشدرخواست کرده بود برايش يک دوبيتی بسازد تا روی دستگاه ضبط کند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ايشان هم ساختند :

شرمنده از آنم که نباشم به سرايم   

                              تا با تو سلامی و عليکی بنمايم

گر لطف کنی نمره و پيغام گذاری    

                              پاسخ دهم ای دوست،به محضی که بيايم

اما کار به همين جا خاتمه پيدا نمی کند. درخواست دوست، راهنمای ذهن شاعر می شود که سری بزند به خانه شعرای پيشين و بينديشد که اگر حافظ وخيام و فردوسی و ديگران در عصر Answering Machine زندگی می کردند؛ چه کلامی روی اين دستگاه می گذاشتند...

و اينست حاصل آن :

·        در منزل حافظ :

رفته ام بيرون من از کاشانه خود غم مخور

تا مگر بينم رخ جانانه خود، غم مخور

بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پيام

آن زمان کو بازگردد خانه خود، غم مخور

·        در منزل منوچهر دامغانی :

از شرم به رنگ باده باشد رويم                در خانه نباشم که سلامی گويم

بگذاری اگر پيام، پاسخ دهمت                   زان پيش که همچو برف گردد مويم

·        در منزل سعدی :

از آوای دل انگيز تو مستم                           نباشم خانه و شرمنده هستم

به پيغام تو خواهم گفت پاسخ                     فلک گر فرصتی دادی به دستم

·        در منزل خيام :

اين چرخ فلک عمر مرا داد به باد                  ممنون توام که کرده ای از ما ياد

رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش                آيم چو به خانه پاسخت خواهم داد

·        در منزل فردوسی :

نمی باشم امروز اندر سرای                         که رسم ادب را بيارم بجای

به پيغامت ای دوست گويم جواب                 چو فردا برآيد بلند آفتاب

·        در منزل مولانا :

بهر سماع از خانه ام، رفتم برون رقصان شوم

                                 شوری بر انگيزم به پا، خندان شوم، شادان شوم

برگو به من پيغام خود، هم نمره و هم نام خود

                                 فردا تو را پاسخ دهم، جان تو را قربان شوم

·        در منزل باباطاهر عريان :

تليفون کرده ای، جانم فدايت                        الهی مو به قربون صدايت

چو از صحرا بيايم نازنينم                              فرستم پاسخی از دل برايت

 

 *www.sharifiha.com                                                                                

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
شاد

لطفا قدري شادتر. شاد بودن به كسي ضرر نمي‌زند.